عکس نوشته - عکس پروفایل - عکس جدید . عکس اسم

عکس نوشته - عکس پروفایل - عکس جدید . عکس اسم

عکس نوشته - عکس پروفایل - عکس جدید . عکس اسم

عکس نوشته - عکس پروفایل - عکس جدید . عکس اسم

عکس نوشته - عکس پروفایل - عکس جدید . عکس اسم

۳ مطلب با موضوع «عکس پروفایل :: عکس پروفایل خوشگل» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

در عکس پروفایل حجاب و چادر با متن شما می توانید سری جدید از عکس پروفایل های مذهبی با موضوع حجاب و چادر را مشاهده خواهید کرد که همراه با متن و …

عکس پروفایل حجاب و چادر با متن

چشمانت،چادر و حجاب عمق عاشقانه های پنهان منند!
با نگاه تو افسار گسیخته می شوم
بگذار وحشی شوم با جوشش چشمان زیبایت و
پا بگذارم
بر روی تمام قانون ها
بگذار از بی تابی چشمانت، نفسم تنگ شود
و نگاهت راه نفسم بربندد!
اصلا تو نگاهم کن،
بگذار این عاشقانه هم نصفه بماند
قربانی شود پای چشمانت
وبعد ذوب شوم در آغوشت
و تو نگاهم کنی

عکس پروفایل حجاب و چادر با متن

عکس پروفایل حجاب و چادر با متن

وقتی تنهاییم دنبال دوست میگردیم ،
پیدایش که کردیم ، دنبال عیب هایش میگردیم ،
وقتی از دستش دادیم ، در تنهایی دنبال خاطراتش میگردیم ،
مراقب قلب ها باشیم ،
هیچ چیز آسان تر از قلب نمیشکند

ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﻧﺪ !!!
ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺳﺘﻨﺪ ….
ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﺴﺎﺯ ….
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵ
ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﺩ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ….
ﺩﺭ ﮐﻨﺞ ﻗﻠﺒﺸﺎﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ …
ﺗﺎ ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﺎﺵ ﺑﻮﺩ !
ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ ﺩﺳﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺎﺷﯽ !
ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺷﻮﻧﺪ ….
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ
ﻭﻟﯽ …
ﺗﻮ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺍﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺪ ﮐﺮﺩ !
ﺭﻭﺯﯼ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﮐﻢ ﻧﺒﻮﺩ …

عکس پروفایل حجاب و چادر با متن

عکس پروفایل حجاب و چادر با متن

دوستم داری
من
از جزر این مد
می ترسم…
هنـــوز هم از تمــــــــــــــام کارهای دنیا

دلبستن به دلت

بیــــــــــــــشتر به دلــم میـچسبد..!

عکس پروفایل حجاب و چادر با متن

عکس پروفایل حجاب و چادر با متن

گریــــــــــــــه کنم یا نکـــــــــــــــــــنم
حــــــــــــرف بزنـــم یا نزنـــــــــــــــــــم
من از هوای عشــــــــــق تو ، دل بکـــنم یا نکـــــــــــــــــــنم
با این ســـوال بی‌ جواب ، پـــــــــــناه به آیــــــــنه می بـــــــرم
خــــیره به تصویر خــــــودم ، می پرســـــــم از کی‌ بگـــــــذرم
یک سوی این قصــــه تویی‌، یک ســوی این قصــــــــه مـــنم
بســــته به هم وجود ما تو بشکــــنی ، من می شکــــــنم
نه از تو می ‌شه دل برید،نه با تو مـی ‌شه دل سپرد
نــه عاشـــــق تو می ‌شــــــــه مــــــــــــــــاند
نه فارغ از تو می ‌شه مــــــــــــــــاند
گــریه کــنم یا نکــــــــــــــنم
حرف بزنم یا نــــــزنم

عکس پروفایل حجاب و چادر با متن

عکس پروفایل حجاب و چادر با متن

صدای گامهای تو ضربان قلب من است
با من راه بیا
تشنه ی زنده بودنم
حسودی میکنم به شعرهایی که میخوانی
خوش به حال کلماتی که در ذهن تو زندگی میکنند

عکس پروفایل حجاب و چادر با متن

عکس پروفایل حجاب و چادر با متن

می خواهم با کسی بروم که دوستش می دارم

نمی خواهم بهای همراهی را با حساب و کتاب بسنجم

یا در اندیشه ی خوب و بدش باشم

نمی خواهم بدانم دوستم می دارد یا نمی دارد

می خواهم بروم با کسی که دوستش می دارم …

(برتولت برشت) چادر و حجاب

تاثـیـرگُـذارتـریـטּ قـانـوטּ زنـدگـے مـטּ، قـانـوטּ { ڪہ نـبـایـכ } بـوכ !

عـاشـقِـ ڪسـے شـכمـ ؛ چادر و حجاب ڪـہ نبـایـכ

כستـاטּ یـخ زכه امـ ، دستـاטּ اویـے را طـلبـ ڪـرכ ؛ ڪـہ نـبـایـכ

כلـمـ بـودטּ آنـے را خـواستـ ؛ ڪـہ نـبـایـכ

اشڪـ هـایـمـ بـہ یـاכ ِ ڪسـے سـرازیـر شـכنـכ ؛ ڪـہ نـبـایـכ

میـدانـمـ، ایـراכ از مـטּ بـوכ ….

عکس حجاب زنانه ۲۰۱۸

ﺧﺪﺍﻱ ﻗﺸﻨﮕﻢ ﺧﺪﺍﻱ ﻣﻦ …
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ …
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﮑﺴﺖ، ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ …
ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮﺭﻡ …
ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻢ،
ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﻱ …
ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺣﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻢ،
ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﺳﺨﺖ ﺑﮕﻴﺮﻱ …
ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ …
ﻮ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﺪﺍﻳﻲ …
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ … چادر و حجاب
ﻣﮕﺬﺍﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﻭﻡ آرام جانم …
ﻣﻦ ﺍﻣﻴﺪﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ …
ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻟﻢ ﺍﻣﻦ ﻳﺠﻴﺐ ﺑﺨﻮﺍﻥ …

عکس حجاب پت

گـــذشـت کــردن مــن دو حـالــت داره:

یــــا اونــقــدر دوســتـش دارمــــ چادر و حجاب کـــه از اشـتبــاهــش مـیــگذرم

یــا اونــقــدر از چــشمــم مـیـوفتـــه کـــه از خــــودش و اشـتبــاهــش بــا هــم میــگــذرم

عکس حجاب ترکى

ﻭَﻗــﺘــے ﮔُـﻔـﺘـــے ﻣَـﻨــﻮُ ﻓَـﺮﺍﻣـﻮﺵ ﻛُـﻦ

ﺩﺍﺷــﺘَــــﻢ ﺑِـﻪ ﻣَـــﻐــﺰَﻡ ﻓِــﺸــﺎﺭ ﻣـﻴـﺎﻭُﺭﺩَﻡ ﺍَﺻــﻼً ﺗُــﻮ ﻛـے هستـــے !(!)
مـــن ﭼﺎﻳــﻴــﻤــﻢ ﺳَـــﺮﺩ ﻣــﻴـــﺸـــﻪِ ﻣــﻴــﺮﻳـﺰَﻡ ﺩﻭﺭ…«««
ﺗـُﻮ ﻛِــﻪ ﺩﯾــــﮕِــﻪ «««
☜ﻭﺍﺳـﻪِ ﻣَـﻦ ﺧــﻮﺍسـﺘَـﻦ ﻳَـﻌـﻨـے ﺩﺍﺷــﺘَﻦ• ﭘَــﺲ ﺍَﮔــِﻪ ﻧَــﺪﺍﺭَﻣِـﺖ ﺑِـــﺪﻭﻥ

ﻧَـــﺨـْــﻮﺍﺳــﺘَـــﻤِــﺖْ

عکس حجاب زنان

مقصر خود ماییم
عشق را به کسانی ارزانی میکنیم
که از زندگی ، جز آب و علف روزانه، نه میفهمند , نه میخواهند!
نمی بخشمت
ولی فراموشت می کنم
همیشه به همین سادگی از ادمای بی ارزش می گذرم . . .
…………………….
اون پیـــن کُـــدته کـه ســـه بـــار بـــهـــت . . . فُــرصـــت مـــیــــده ، نه من

عکس حجاب وعفاف

خدایا دلگیرم…از تو…از خودم….از او……
خدایا دنیایت دیگر برایم تنگ است….یا خودت ببر یا خودم به دیدارت می آیم…پس بیا و خدایی کن تو ببر تا مرتکب کبیره نشوم…
خدایا شرم دارم از تو و از او…..من باختم هم به خودم هم به او….
بسویت سفر میکنم نه از روی جداییش…بسویت می آیم چون دوباره غرورم جریحه دار گشته…آغوشت را برایم باز کن که دگر نمیخواهم این دنیا را….

عکس حجاب برای پروفایل روز

دلم برای کسی تنگ است که گمان میکردم: می آید…میماند…وبه تنهاییم پایان میدهد…امد……رفت…..وبه زززززززندگیم پایان داد..!!!!
زندگی تکرار فرداهای ماست / میرسد روزی که فردا نیستیم / آنچه میماند فقط نقش نکوست / نقش ها می ماند و ما نیستیم .

عکس حجاب و عفاف persian

تو که میدانستی با چه اشتیاقی…خودم را قسمت میکنم
پس چرا …زودتر از تکه تکه شدنم…جوابم نکردی…برای
خداحافظی …خیلی دیر بود…خیلی دیر !!
…….
از تو تنها یک حس
مانده با من امشب
که تو را گم بکنم
پیش بیهودگی احساسم
آخرین بار،
سلام.
آخرین بار،
خدا حافظ تو………..

عکس حجاب دختران ایرانی

روزی بودنم آرزو میشودکه من دیگر نیستم…آن روزجای من خوب است وحال توخراب…
.
.
.
ﺭﻭﯼ ﻗﺒـــﺮﻡ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ : . . . ” ﻣﻮﺭﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺯﻫﺮﻣﺎﺭﺗﺎﻥ ﺑﺎﺩ “ ﺍﯾﻦ ﺗـَـﻦ ﮐــﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﯾﺪ ﭘـُـﺮ ﺍﺯ ﺣﺴﺮﺗﻬﺎﯼ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮﺩ

عکس چادری ها

ای دل……..

تا کی میخواهی در این دنیای خاکی

از این و آن فریب بخوری…!!!

چند صوتی از هوس های دنیوی دور شو

تا دنیای واقعی را احساس کنی…

عکس پروفایل دختر بی حجاب

یک جایی می رسد که آدم دست به خودکشـــی می زند،

نــه اینــکه یک تــیغ بردارد رگــش را بزنـــد…نــه!

قیـــد احســـاسش را مـــی زنـد.

عکس پروفایل در مورد حجاب

وقتی برگشتی با وجود قلب شکسته ام
تو رو پذیرفتم
و در آغوش دروغین تو
باز احساس آرامش کردم
آغوشی که تنها برای من نبود
دروغ دوست داشتنتو باز باور کردم
شب ها سهم من گریه های شبانه است
اما سهم تو مهمانی های شبانه
و در آغوش گرفتن دیگری
::
::
گاهی اینقدر خسته میشم که خستگیم در نمیشه . . .
درد میشه . . .

عکس پروفایل دختر بد حجاب

آنگاه که غرور کسی را له می کنی
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران میکنی
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش میکنی
آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری
آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خُرد شدن غرورش را نشنوی
آنگاه که خدا را میبینی و بنده خدا را نادیده می انگاری
می خواهم بدانم
دستانت را به سوی کدام اسمان دراز می کنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی ؟
چه جالب است چادر و حجاب !
ناز را می کشیم؛
آه را می کشیم؛
انتظار را می کشیم؛
فریاد را می کشیم؛
درد را می کشیم؛
ولی بعد از این همه سال، آنقدر نقاش خوبی نشده ایم که بتوانیم دست بکشیم!
…. ” از هر انچه آزارمان میدهد” ….
دیروز قصد داشتم دست اتفاق را بگیرم تا نیفتد! اما امروز فهمیدم که اتفاق خواهد افتاد …!
این ما هستیم که نباید با او بیفتیم …!

  • علی عزیزی 2
  • ۰
  • ۰

در عکس پروفایل شغل ها به صورت متن دار می توانید در عکس پروفایل خود شغل خود را نیز به نمایش در آورد و اگر ورزشکار هستید نوع ورزش خود را با گرافیک زیبا در پروفایل خود مشاهده کنید و …

عکس پروفایل شغل ها به صورت متن دار

چشم_دل وا کن و آنگه با دلت
رازهای سینه ام را کوش کن
گوش دل بر سینه ی تنگم گذار
شعله ی عشق_مرا خاموش کن
.
شاخه ی گل از حضورت زرد شد
عقل و هوشم را به یغما می بری
بوی عطرت باز مستم می کند
از شراب_ناب هم معجون تری

عکس پروفایل من مهندس معماری هستم

عکس پروفایل شغل ها به صورت متن دار

عکس پروفایل شغل ها به صورت متن دار

نگاه کن عزیزِ جان ! به عمق چشم‌های من
که با تو حرف می زند نگاهِ من به جای من
کنارِ ذهن کوچه ها ، به گامهای خسته ام
کرم نما نظر بکن ، به روحِ اشک های من
من ایستاده‌ام ببین ! چه غرق در نیایشم
و زجه می زند دلم ، به قلبِ ربنایِ من
چه دید ؟ در دلت خدا ، چه گفته ‌ای ؟ که اینچنین
دلش بهانه‌ی تو را گرفته از صدایِ من
چه عاشقانه می رسی تو با نگاه بر درش
و پیش از آنکه من شوم ، تو می شوی فدایِ من

عکس پروفایل من مکانیک هستم

عکس پروفایل شغل ها به صورت متن دار

عکس پروفایل شغل ها به صورت متن دار

شبیه تو قدم زنان گذشت و رویِ دفترت
چه رنجِ دل بریدنی ، کشیده ای برای من
و ماه ها حضور را درون خود گریستم
که نشنوند ناکسان ، صدای های هایِ من
چه قدر از تو دم زدم ، چه قدر از دلِ خودم
به گوشِ تو نمی رسد ندای آشنای من
نشسته ام به پای تو ، رسیده ای سفید پوش
نگاه قلبِ پاکِ تو ، به عصرِ قصه های من

عکس پروفایل من آرایشگر هستم

عکس پروفایل شغل ها به صورت متن دار

عکس پروفایل شغل ها به صورت متن دار

پناهت می شوم آهویِ زخمی
بهارانی ! برو ، پاییز برگرد
خدای عشقمان پشت و پناهت
بدون من برو ، لبریز برگرد
برو ! اینگونه ، نَتوانی بمانی
ولی جانِ منِ نا چیز برگرد
پناهم باش بعد از این همه درد
دو چشمانم به راهت،تیز برگرد
فقط ! نگذار اینجوری بمیرم
به سوی عشقِ شور انگیز برگرد
تو زخمی گشته ای در جنگ با عشق
برو با لشگرِ چنگیز برگرد…
به خون خواهیِ چشمانت میایم
همان چشمان سحر انگیز،برگرد
بیا! این آب،این قرآن،به سر گیر
فدایت چشمِ باران خیز ، برگرد

عکس پروفایل  من طراح طراح لباس هستم

عکس پروفایل شغل ها به صورت متن دار

عکس پروفایل شغل ها به صورت متن دار

عطرِ حریم تو اگر دوریم،

دلخوشیم به نسیمِ گاه گاهِ نگاهت…

خوب میدانم از هر که تـــو دل بردی،

خرابِ عشقت شد…

پس بنگر ما را ؛ به نگاهی…

که دلها، خراب آباد تـــوست

عکس پروفایل زندگی بدون محدثه خر است

عکس پروفایل شغل ها به صورت متن دار

عکس پروفایل شغل ها به صورت متن دار

خواستمت گفتند باید از ته قلب بخواهی تا بهش برسی

گفتم میخواهم

گفتند صرف کن فعل خواستن را ..!

در کوچه های خیس تنهایی ام ، بی تو حتی در آوردن ریگ کفش هایم هم کار سختی است

بی تو ثانیه هایم لنگ میزند

عکس پروفایل من پینگ پنگ باز هستم

عکس پروفایل شغل ها به صورت متن دار

عکس پروفایل شغل ها به صورت متن دار

همیشه از حرمت، بوی سیب می آید…صدای بال ملائک، عجیب می آید
سلام! ضامن آهو، دل شکسته من…به پای بوس نگاهت، غریب می آید

عکس پروفایل عاشقانه طنز

گذاشت دست به سینه؛ سلام سوی حرم
رسید تا فلکه آب و روبروی حرم

لب زمین دو چشمش دوباره باران خورد
درآستانه دریا گرفت بوی حرم

گذاشت صورت خودرا به صورت یک در
نفس کشید و نفس شد به رنگ و روی حرم

تمام حس عطش را به کاسه ها نوشید
و پرشد از تب و تاب لب سبوی حرم

در آنطرف پدری که خمیده با گریه
گره زده پسرش را به آبروی حرم

چقدر قطره به دریا رسیدنش زیباست
چقدر زمزمه جاری شده به جوی حرم

در ازدحام توسل زچشم من گم شد
ضریح بود وهزاران دعای توی حرم

شکست بین نماز زیارت آقا
گسست وریخت قنوتش به گفتگوی حرم

عکس پروفایل دختر فیتنس کار

کاش امشب روزیم میکرد حق
تا در آغوشت کمی خلوت کنم
تا که آغوشت پر از من باشدو
با دل_هم خانه ام صحبت کنم
.
با لبانت گفتگو از دل کنم
می شود پایان دهی دیوار را ؟
می شود با ناله ام آهی کشم ؟
از درون این سینه ی تبدار را

عکس پروفایل دختر والیبالیست

.

بهـ گمـــــــــانم در زنــــــــدگی هرکس بـــــاید یک نفر باشد
مرد و زن بـــــــودنش مهــــــــــم نیست…

مرد و زن بـــــــودنش مهــــــــــم نیست
فقط باید یــــــک نفــــــــر باشد…
یک آدم …
یک دوســــــت…
یک همـــــــدم… یک رفیـــــــــق…
یک نفـــــــــر که جــــــــویای حالـــــــــت باشد…
که نگرانـــــــت باشد…
که تو را بهتـــــــر از خــــــــودت بشناسد…
یک نفر که شماره اش را بگیری و بگویی حالم بد است..
شنیدن همین یک جمله کافیست تا کار وزندگی اش را تعطیل کند…
و به سرعت باد خودش را به تو برساند…
آخر خوشبختـــــــــیست یک نفر در زنـــــــــدگیت باشد…

عکس پروفایل پسر والیبالیست

چندیست که دل در گره زلف تو گیر است
دل پشت دو ابروی سیاه تو اسیر است
بر سر هوس دیدن تو دارد و چندیست
این دل که زمین خورده و بشکسته و پیر است
آنگه که نگاهش به دو چشمان تو افتاد
عاشق شد و سر در همه حالات به زیر است
عشقت به دلم نور و به سر شور و مصفاست
انگار زمستان به بهار تو اسیر است
در این مه وابستگی و بیشه دجال
بیچاره دل عاشق من راست چو شیر است
بین همه اقوام که مشغول شعارند
قد راست نموده استو به مقصود دبیر است

  • علی عزیزی 2
  • ۰
  • ۰

در عکس نوشته زیبا و مفهومی برای پروفایل شما کاربران عزیز سایت عکس نوشته می توانید مجموعه ای از زیباترین عکس نوشته مفهومی را همراه با متن مشاهده کنید و …

عکس نوشته زیبا و مفهومی برای پروفایل

با همه لحظه خوش آواییم
در به در کوچه ی تنهاییم
ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر
نغمه ی تو از همه پر شور تر
کاش که این فاصله را کم کنی
محنت این قافله را کم کنی
کاش که همسایه ی ما می شدی
مایه ی آسایه ی ما می شدی
هر که به دیدار تو نایل شود
یک شبه حلال مسائل شود
دوش مرا حال خوشی دست داد
سینه ی ما را عطشی دست داد
نام تو بردم لبم آتش گرفت
شعله به دامان سیاوش گرفت
نام تو آرامه ی جان من است
نامه ی تو خط اوان من است

عکس نوشته غم و غصه

دفتر نقاشی خدا همیشه زیباست؛
اما فصل پاییز را برای دل خودت، آرام تر برگ بزن؛
و تمامی رنگ ها را به خاطر بسپار؛
که عشق لابلای همین رنگهای زیباست …

عکس نوشته به خدا اعتماد کن

تو را چه کار است به لختــی زنها…؟
فرشته ها بی حجابند !

برای پاک بودن . . .
هیچ نیازی به پوشاندن نیست !

حجب و حیا ذاتی ست . . .

و خوشا بودن با آنان که…
ذاتشان پـــاک است

“دکتر علی شریعتی”

عکس نوشته باور شما کوه را جابجا میکند

عکس نوشته زیبا و مفهومی برای پروفایل

عکس نوشته زیبا و مفهومی برای پروفایل

بیشتر از هرکسی
خودت را دوست داشته باش!
جوری که هر کجا نشسته ای
هر جا که می روی
در هر کاری که میکنی
“خــــــــودت ” حضور داشته باشد ،
یــــک حضــــــــــور بـــی ماننـــد
اما خالــــــی از تکبــــر ،
حسادت ،
ریــــــا
باور کن تا عاشق خودت نباشی
عاشق هیچ کس نمیتوانی بشوی
و هیچ کس هم ..(!)… عاشقت نمیشود !

عکس نوشته خدای بزرگ

عکس نوشته زیبا و مفهومی برای پروفایل

عکس نوشته زیبا و مفهومی برای پروفایل

گاه می اندیشم …
چندان مهم نیست اگر ،
هیچ از دنیا نداشته باشم !
همین مرا بس …
که کوچه ای داشته باشم و باران
و انسان هایی در زندگیم باشند ،
که زلال تر از باران هستند …

(احمد شاملو)

عکس نوشته محبت زیادی

عکس نوشته زیبا و مفهومی برای پروفایل

عکس نوشته زیبا و مفهومی برای پروفایل

هیچ وقت دیوانه وار عاشق کسی نباش..
سعی کن صادقانه دوست داشته باشی
تا اگر نامردانه رهایت کردند
تو ناعادلانه ویران نشوی…..

عکس نوشته از خود بریدن

تمامِ آن چیزی که درباره‌ی تو در سرم هست،
ده‌ها کتاب می‌شود،
اما تمام چیزی که در دلم هست،
فقط دو کلمه است،
دوستت دارم …

عکس نوشته آدم خیلی تنها

عکس نوشته زیبا و مفهومی برای پروفایل

عکس نوشته زیبا و مفهومی برای پروفایل

هنـوز ،
تــه مـانـده ی بـوســه ات را ،
روی لـبــم می مکــم …
هنـــوز ،
تــه مـانـده ی آغـوشتـــ را ،
مـُحکـم
بـغـل می کنـم … !!
هنـــــوز
با ته مانده ی خاطراتت،
زندگی می کنم..

عکس نوشته زخم زبون

عکس نوشته زیبا و مفهومی برای پروفایل

عکس نوشته زیبا و مفهومی برای پروفایل

اگر زیاد دارید …
از ثروت خود ببخشید ،
و اگر کم دارید …
از قلب‌تان ببخشید … !

عکس نوشته حیرانم و تدبیری نیست

عکس نوشته زیبا و مفهومی برای پروفایل

عکس نوشته زیبا و مفهومی برای پروفایل

عشق به خدا؛ تنها جواب به معمای
زندگیست…
وقتی بعلاوه ی خدا باشی …
منهای هر چیزی می تونی زندگی کنی …

عکس نوشته دنیا پر از رنج

عکس نوشته زیبا و مفهومی برای پروفایل

عکس نوشته زیبا و مفهومی برای پروفایل

گـاهـیـ وقـتـا
دلـم فـقـط سـنـگـیـنـیـ نـگـاهـت رو مـیـخـواد
که زُل بـزنـی بـهـمـــ
ـ و مـ ـن بـه روی خـودمـ نـیـارمـــ

عکس نوشته دل میبری

عکس نوشته زیبا و مفهومی برای پروفایل

عکس نوشته زیبا و مفهومی برای پروفایل

بـــﮧ فکر نــوازش دست های منــے!

بـــے آنکـــﮧ بدانـــے ؛

دلـــم است کـــﮧ تنهــا مانــده ..

دست هایــم ، دو تاینــد! ای کاش پیشم بودی

عکس نوشته عزیز ترین بنده خدا

عکس نوشته زیبا و مفهومی برای پروفایل

عکس نوشته زیبا و مفهومی برای پروفایل

تو را از دست دادم ، آی آدم های بعد از تو

چه کوچک می نماید پیش تو غم های بعد از ت

تو را از دست دادم ، تو چه خواهی کرد بعد از من ؟

چه خواهم کرد بی تو با چه خواهم های بعد از تو ؟

تو را از دست …دادم از همین زخم است ، می بینی ؟

دهانش را نمی بندند مرهم های بعد از تو

تو را از یاد خواهم برد کم کم ، بارها گفتم

به خود کِی میرسم اما به کم کم های بعد از تو

بیا ، برگرد ، با هم گاه ، با هم راه ، با هم ، آه

مرا دوراز توخواهد کشت “باهم” هایِ بعد از تو

عکس نوشته زندگی کن به شیوه خودت

عکس نوشته زیبا و مفهومی برای پروفایل

عکس نوشته زیبا و مفهومی برای پروفایل

بیا چون آسمان باشیم و ، آبی تر بیندیشیم
بیا تا جان هم باشیم و جاری تر بیندیشیم
سحر آرام گیریم و ، در آغوش خدای خود
غریق عشق باشیم و ، به نیلوفر بیندیشیم
بهاران از نفس های من و تو غنچه خواهد داد
اگر این بار بر دستی نوازشگر بیندیشیم
غزل را با نگاه عاشقی ، باید تماشا کرد
شبیه کودکی ها باز خوش باور بیندیشیم
غزل بازیچه ی عشق است ، مثل موج بنویسیم
وصیت نامه ی دریاست ، پهناور بیندیشیم
خدا حافظ ! خدا ! دستِ دعایم می رود بالا
مبادا بعد از این هم با دو چشمِ تر بیندیشیم

عکس نوشته آسوده خاطرم

عکس نوشته زیبا و مفهومی برای پروفایل

عکس نوشته زیبا و مفهومی برای پروفایل

عاشقی می کنم!
لـــــج می کنم!
بد اخلاق می شوم!
دست خودم نیست …
ساعت و زمان هم ندارد!
تــــــــو که نباشی …
زندگی به کام من تلخ است ..

عکس نوشته مهربان باش شاید فردایی نباشد

ﯾـــــﻪ زمانــــاﯾﯽ . . .
ﺑﻌﻀـــــــــــﯽ ﻫﺎ . . .
ﺑــﯽ ﺻـــــﺪﺍ ﺍﺯ ﺯﻧــــﺪﮔﯿــــﺖ ﻣــــــﯿﺮﻭﻧﺪ . . .
ﺑــــــــــــــــــــــــﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ . . .
ﺑﺎ ﭘـــــــــــــــﺎﯼ ﺑﺮﻫﻨﻪ،ﺭﻭﯼ ﻧﻮﮎ ﭘـــــــــﺎ . . .
ﭘـــــــــــــــــــــــﺎﻭﺭﭼﯿﻦ . . . ﭘـــــــــــــــــــــــــﺎﻭﺭﭼﯿﻦ . . .
ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻖ ﺗﻖ ﮐﻔﺸــــــــﻬﺎیشان . . .
ﺁﮔـــــــــﺎﻫﺖ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻨﺸﺎﻥ . . .
ﻭ ﺍﯾــــــــــﻦ . . .
نهــــــــــــاﯾﺖ . . .
” ﻧﺎﻣــــــــــــــــــــــــــــﺮﺩﯾﺴﺖ ”

عکس نوشته مهربان بودن

هر چقدر کم تر
جوابِ انسان هایِ منفی رو بدید
از زندگی؛
با آرامشِ بیشتری برخوردار خواهید بود.
به خاطرِ حرفِ مردم، زندگیت رو خراب نکن.
این مردم اگر پیامبر هم بودن،
هزار ایراد از کارِ خدا می گرفتن
شما که جایِ خود دارید…!
“الهی قمشه ای”

عکس نوشته سکوت کن

آدم‌ها زندگی می‌کنند… انسان‌ها زیبا زندگی می‌کنند !
آدم‌ها می‌شنوند !… انسان‌ها گوش می‌دهند
آدم‌هامی‌بینند… انسان‌ها عاشقانه نگاه می‌کنند !
آدم‌هادر فکر خودشان هستند…
انسان‌ها به دیگران هم فکر می‌کنند
آدم‌هامی‌خواهند شاد باشند انسان‌ها می‌خواهند شاد کنند !
آدم‌ها،اسم اشرف مخلوقات را دارند…
انسان‌ها اعمال اشرف مخلوقات را انجام می‌دهند !
آدم‌هاانتخاب کرده‌اند که آدم بمانند….
انسان‌ها تغییر کردن را پذیرفته‌اند، تا انسان شدند !
آدم‌هامی‌توانند انسان شوند… انسان‌ها در ابتدا آدم بودند !
آدم‌ها.. انسان ها …
آدم‌هاآدم‌اند… انسان‌ها ” انسان !
اما …..
آدم‌هاو انسان‌ها هر دو انتخاب دارند …
اینکه آدم باشند یا انسان، انتخاب با خودشان است …
نیاز نیست انسان بزرگی باشید،…
انسان بودن خود نهایتِ بزرگی ست …

عکس نوشته خدایا شکرت آرومم

کبوتــــــــرِ کوی تـــــــــو شدن
همیشه آرزوی بلندیست…
و من
گرچه اسیرم
بلندانه آرزوی کوی تـــــــــو دارم…

عکس نوشته معلم های انسان

همیشــــه بــرایـــم ســوال استـــــــــ :
اگــــــر قــــــــرار بــــــود
روزی او را نــــــداشتـــه بــاشـــم،
چــرا خـــدا خــــواستــــــــــــ
کـــه دوستــــش داشتــــه بـــاشـــم؟!

عکس نوشته فراموشی سخت

خرمن زلف من کجا؟ شاخه یاسمن کجا؟

قهر ز من چه می کنی ٬ بهر تو همچو من کجا؟

صحبت باغ را مکن پیش بهشت روی من

سبزه ی عارضم کجا؟ خرّمی چمن کجا؟

لاله و من چه نسبتی؟ ساغر او ز می تهی

ساق فریب زن کجا؟ ساقی سیمتن کجا؟

غنچه دهان بسته یی ٬ پیش لب شکفته ام

گرمی بوسه ام کجا؟ سردی آن دهن کجا؟

نرگس و دیدگان من؟ وای از این ستمگری

در نگهم ترانه ها ٬ در نگهش سخن کجا؟

بر سر و سینه ام مکش دست که خسته می شود!

نرمی پیکرم کجا؟ خرمن نسترن کجا؟

این همه هیچ ٬ بهر تو ٬ یار ز خود گذشته یی

دوستی ِ تو خواسته ٬ دشمن خویشتن کجا؟

می روی و خطاست این ٬ شیوه ی نابجاست این

قهر ز من چه می کنی؟ بهر تو همچو من کجا؟

سیمین بهبهانی

  • علی عزیزی 2